Personvernerklæring

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven §2)

Personopplysning Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans).
Databehandler Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra Trøndelag fylkeskommune

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Trøndelag fylkeskommune som behandlingsansvarlig av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Trøndelag fylkeskommune er eier av dataene og behandlingsansvarlig.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningene gjør fylkeskommunen som behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personopplysninger Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger Du må samtykke både ved opprettelse av brukerprofil og for hver gang du skal sende inn et skjema. Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved opprettelse av din brukerprofil, og ved innsendelse av skjema. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. 

Lagring av opplysninger Dersom du logger deg på med brukernavn og passord kan du når som helst velge å mellomlagre utfyllingen av skjermdialogen og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil da ligge lagret på vår server (mellomlagrede data blir automatisk slettet etter 3 måneder), og vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at saksbehandler kan motta opplysningene. En oversikt over tidligere innsendte saker, finner du i mappen "Innsendte saker".

Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil automatisk hentes opp når du starter en ny søknadsprosess. Dersom du velger å ikke logge deg på, vil ingen innsendte søknadsdata lagres på vår selvbetjeningsportal.

Du kan når som helst logge deg inn og slette dine skjema.   

Sikker trafikk Opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via kryptert og sikker https trafikk. All lagring og dataprosessering skjer på våre interne servere.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger
Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til selvbetjening@stfk.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Unnlatt samtykke Du kan om du vil sende inn skjema uten å være innlogget, men du må avgi samtykke. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne registrere deg som bruker på vår selvbetjeningsportal eller sende inn skjema. Du må da sende inn søknad via papir og post.

Aldersgrense Du må være  fylt 15 år som er aldersgrensen for å samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger selv. For en del skjema vil det være krav om samtykke fra foresatte hvis du er under 18 år.

Les mere om samtykke fra barn/unge på Datatilsynet sine nettsider

Henvendelser Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkeshuset Postuttak, 7004 Trondheim E-post: selvbetjening@stfk.no

 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  https://www.trondelagfylke.no/ 

Besøksadresser: 
Fylkets hus Steinkjer, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkesgt. 14, 7013 Trondheim

Kontakt:

Gjelder det skoleskyss se kontaktinfo på fylkeskommunens hjemmeside

Gjelder det spørsmål vedr. fagopplæring kontakt fagopplaring@trondelagfylke.no

Har du faglige spørsmål knyttet til våre tjenester, finner du kontaktinfo på https://www.trondelagfylke.no/   under Tjenester. For tekniske eller andre spørsmål knyttet til skjema og selvbetjeningsportal, benytt epost  edialog@trondelagfylke.no