Spørsmål og svar

 

Vi prøver å gi svar på de mest stilte spørsmål om selvbetjeningsportalen. Har du andre spørsmål eller kommentarer kan du benytte skjema her.

Hva menes med selvbetjening i denne sammenheng?

Portalen er er rammeverk for selvbetjente tjenester i kommunesektoren. 

Vi ønsker i første omgang å benytte selvbetjeningsportalen til :

  • Inngangsportal til skjema
  • Innbyggerne kan opprette profil og logge seg inn
  • Innbyggeren kan være pålogget eller sende inn søknad uten pålogging
  • Få oversikt over tidligere innsendte søknader (forutsetter registrering og pålogging)

Det er lagt stor vekt på sikkerhet i rammeverket. All kommunikasjon er kryptert. Det vil komme flere tjenester etterhvert.  

Kommer det flere skjema på selvbetjeningsportalen?

Foreløpig er det bare noen få skjema som ligger her. Etter hvert som vi gjør flere skjema elektronisk kommer det mer. Målet er at flest mulig skjema skal over på en digital plattform.

Hva med de skjema som ennå ikke er elektronisk? De skjema som du ikke finner på selvbetjeningsportalen ligger på fylkeskommunens hjemmeside www.trondelagfylke.no under tjenesteområdene. Her ligger de som vanlige papirskjema inntil de blir gjort om til elektroniske skjema.

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  https://www.trondelagfylke.no/ 

Besøksadresser: 
Fylkets hus Steinkjer, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkesgt. 14, 7013 Trondheim

Kontakt:

Gjelder det skoleskyss se kontaktinfo på fylkeskommunens hjemmeside

Gjelder det spørsmål vedr. fagopplæring kontakt fagopplaring@trondelagfylke.no

Har du faglige spørsmål knyttet til våre tjenester, finner du kontaktinfo på https://www.trondelagfylke.no/   under Tjenester. For tekniske eller andre spørsmål knyttet til skjema og selvbetjeningsportal, benytt epost  edialog@trondelagfylke.no