Søknad om idrettsstipend for ungdom

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  https://www.trondelagfylke.no/ 

Besøksadresser: 
Fylkets hus Steinkjer, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkesgt. 14, 7013 Trondheim

Kontakt:

Gjelder det skoleskyss se kontaktinfo på fylkeskommunens hjemmeside

Gjelder det spørsmål vedr. fagopplæring kontakt fagopplaring@trondelagfylke.no

Har du faglige spørsmål knyttet til våre tjenester, finner du kontaktinfo på https://www.trondelagfylke.no/   under Tjenester. For tekniske eller andre spørsmål knyttet til skjema og selvbetjeningsportal, benytt epost  edialog@trondelagfylke.no